วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557


5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง    พร้อม 1 ตัวอย่าง


เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น